Tisztelt Uram!

Hivatkozással a számlázó programra vonatkozóan felvetett kérdéseit tartalmazó levelére, az alábbiakról tájékoztatom.

Nincs olyan jogszabályi előírás, amelynek alapján az értékesítés céljából készített számlázó programot az értékesítést megelőzően az APEH számára előzetes ellenőrzés céljából át kellene adni.

Az általános forgalmi adóról szóló 1992. évi LXXIV. törvény Ön által megjelölt jogszabályhelyei mellett a számla, egyszerűsített számla kötelező adattartalmára vonatkozó rendelkezést tartalmaz a 44.§ is. A számlázó programnak alkalmasnak kell lennie a 45.§ előírásának megfelelő helyesbítő számla elkészítésére is.

Véleményem szerint a számlázó programot célszerű alkalmassá tenni a különböző számlaadási, egyszerűsített számlaadási kötelezettséggel járó ügyletek sajátosságainak kezelésére is. Ehhez kapcsolódóan hívom fel a figyelmét az adózás rendjéről szóló 1990. évi XCI. törvény 2002. január elsejétől hatályos 28/A.§ -ának előírására, mely a külföldi fizetőeszközben kifejezett adóalaphoz kapcsolódóan tartalmaz rendelkezést.

Az áfa törvény 43.§ (4) bekezdés előírásából eredően a számlának, egyszerűsített számlának a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 166-169.§ -aiban előírtaknak is meg kell felelnie. Természetesen a 24/1995. (XI.22.) PM. rendelet előírásait is teljesíteni szükséges.

Tisztelettel:

Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal