Rövidítések

RTFM Read The FAQ Manual (olvasd el a kézikönyvet)
IMHO In My Humble Opinion (szerény véleményem szerint)
SZVSZ Szerény Véleményem S zerint
AFAIK As Far As I Know (tudomásom szerint)
TIA Thanks In Advance (előre is köszönöm)
FYI For Your Information (tájékoztatásul)
HPH Hope That Helps (A segítség reményében)
RES Remélem Ez Segít
www.acronymfinder.com További rövidítések